Χορηγίες- Ενίσχυση Απόρων

Όραμά μας η καλλιτεχνική εκπαίδευση να μπορεί να παρέχεται σε όλα τα παιδιά που το επιθυμούν χωρίς το οικονομικό εμπόδιο που πολλές φορές λειτουργεί ανασταλτικά στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Αν επιθυμείτε να υποστηρίξετε το όραμα του ΕΚΦΡΑΣΙΣ για δωρεάν καλλιτεχνική παιδεία μπορείτε να γίνετε αρωγό μέλος του στηρίζοντας κάποιες θέσεις παιδιών στα τμήματά μας